Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Bezpłatny program profilaktyki sportowej- Zdrowie i Charakter - Muaythai Przeciw Narkotykom i Dopalaczom w powiecie mikołowskim
Bezpłatny program profilaktyki sportowej- Zdrowie i Charakter -
Muaythai Przeciw Narkotykom i Dopalaczom w powiecie mikołowskim
17.01.2019 więcej
OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania: Prowadzenie oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w 2019 roku.
OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania: Prowadzenie
oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych wobec osób stosujących
przemoc w rodzinie w 2019 roku.
16.01.2019 więcej
Konkurs ofert:prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu mikołowskiego w 2019 r.
Konkurs ofert:Powierzenie realizacji zadania publicznego w
zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz
edukacji prawnej na terenie powiatu mikołowskiego w 2019 r.
25.10.2018 więcej
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2018/2019 r. zadania publicznego: Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla około 54 uczestników projektu „Akcja - aktywizacja”
Zarząd Powiatu ogłasza: Otwarty konkurs ofert na wsparcie
realizacji w 2018/2019 r. zadania publicznego: Realizacja usług
aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla około 54
uczestników projektu „Akcja - aktywizacja” dla organizacji
pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
statutowo działających w obszarze pomocy społecznej, w tym
pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób organizacje
pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r., poz.450), zarejestrowane w
Polsce
04.10.2018 więcej
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontarnie na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością oraz wykluczeniem społecznym
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji
pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontarnie na wsparcie
realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz
osób niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością
oraz wykluczeniem społecznym
28.09.2018 więcej
Bezpłatny program profilaktyki sportowej - Zdrowie i Charakter - Muaythai Przeciw Narkotykom w powiecie mikołowskim".
Bezpłatny program profilaktyki sportowej - Zdrowie i Charakter
- Muaythai Przeciw Narkotykom w powiecie mikołowskim".
01.03.2018 więcej
Otwarty konkurs ofert – prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu mikołowskiego w 2018 roku
Otwarty konkurs ofert – prowadzenie punktów nieodpłatnej
pomocy prawnej na terenie powiatu mikołowskiego w 2018 roku
19.10.2017 więcej
Otwarty konkurs ofert: Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla 33 uczestników projektu „Krok w przyszłość ”
Zarząd Powiatu Mikołowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert
dla: organizacji pozarządowych: Realizacja usług aktywnej
integracji o charakterze zawodowym dla 33 uczestników projektu
„Krok w przyszłość ”
12.07.2017 więcej
Konkurs ofert: Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Mikołowskiego od 01.01.2017 do 31.12.2017r.
Zarząd Powiatu Mikołowskiego ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT NA
REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEGO NA POWIERZENIU
PROWADZENIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE
POWIATU MIKOŁOWSKIEGO od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017
r.
19.10.2016 więcej
PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO
OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania z zakresu pomocy
społecznej pod nazwą: PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE NA TERENIE POWIATU
MIKOŁOWSKIEGO
30.12.2015 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się